Öppna/Stäng menyn

Releaserepo

Releaserepositoriet  innehåller den senaste versionen av källkoden som anses stabil för Open ePlatforms kärna och de tilläggsmoduler som förvaltas inom ramen för eSamverkan. Källkoden används dock alltid på egen risk.

Källkod flyttas över till detta repository från utvecklingsrepositoriet vid de tillfällen då koden anses stabil.

Aktuell release är revision 1171 daterad 2019-04-23. Denna release är beroende av  OpenHierarchy revision 2616 och Utils revision 1365.

Adressen till repositoriet är följande: svn://svn.sundsvall.se/oep-release

Senaste commits

Nedan visas de fem senaste commitsen i releaserepositoriet.

DatumBeskrivning
2019-04-18 14:03- Add setAttribute method to wsdl
2019-04-18 13:35- Add getAssignableEvaluationProviders to EvaluationHandler
2019-04-17 16:20- Minor i18n changes
2019-04-15 13:58- TextAreaQuery: Added keepalive setting, keeps session alive as long as user keeps editing the text area
2019-04-15 11:50- Fixed formatting of zipcode for testchildrens

Statistik

Nedan visas statistik för antalet commits per dag i releaserepositoriet.Utvecklingsrepo

Utvecklingsrepositoriet innehåller den senaste versionen källkoden för Open ePlatforms kärna och de tilläggsmoduler som förvaltas inom ramen för eSamverkan.

Källkoden i detta repository kan vara ostabil och innehålla inkompletta eller otestade funktioner. Källkoden används alltid på egen risk.

Adressen till repositoriet är följande: svn://svn.sundsvall.se/oep-dev

Senaste commits

Nedan visas de fem senaste commitsen i utvecklingsrepositoriet.

DatumBeskrivning
2019-07-10 17:34- FlowOverview: ChecklistTitle is now hidden if there is a loginhelpLink but no checks
2019-07-05 15:40- External/Internal messages:
- Added sort/reverse functionality to message lists, preference persisted in cookie
- Moved shared message code to separate template to reduce code duplication
2019-07-05 15:17- Allow extra uriParser parameters in processOverviewExtensionRequest
2019-06-28 15:56- FlowInstance: Centralized external message enable check
- FlowAdmin updateStatus: External message settings are now hidden when external message is disabled on flow
- FlowInstanceAdmin updateStatus:
- External message is now longer required when external message is disabled on flow
- External message is now longer required when the flow instance has no owner
2019-06-28 10:52- FlowInstanceAdmin: process StatusChangedByManagerEvent, changed logging from warn to info

Statistik

Nedan visas statistik för antalet commits per dag i utvecklingsrepositoriet.