Öppna/Stäng menyn

Leverantörer

Följande leverantörer har erfarenhet av och/eller erbjuder Open ePlatform.

Nordic Peak

Den leverantör som utvecklade Open ePlatform inom projektet RIGES. Levererar idag både utveckling och drift av Open ePlatform till ett tiotal organisationer och den primära leverantören av kod till Open ePlatform.

Levererar utveckling och support både till kunder med egen driftmiljö och Open ePlatform som molntjänst.

Kontakt och mer information

http://www.nordicpeak.com/tjanster/sida/oeplatform-erbjudanden

ImCode

Erbjuder drift av Open ePlatform som molntjänst. Har även bedrivit utveckling av Open ePlatform inom det VINNOVA-finansierade projektet iVIS där Open ePlatform används för att publicera e-tjänster till slutanvändaren.

Kontakt

www.imcode.se/oep

Är du leverantör och vill finnas med?

Om ert företag har utfört installationer och/eller bedrivit utveckling av Open ePlatform så kan ni ta kontakt med jari.koponen@sundsvall.se för att finnas med på denna sida.

I er anmälan ska följande info finnas:

  • Kontaktuppgifter till er
  • Minst ett referenscase av utveckling eller installation som är i produktion
  • Kontaktuppgifter till er referens