Öppna/Stäng menyn

Funktioner

Med Open ePlatform kan din organisation konstruera och publicera e-tjänster till era besökare samt låta besökarna följa ärenden mot er verksamhet via Mina sidor. Open ePlatform är en komplett e-tjänsteplattform helt i öppen källkod.

Bygg e-tjänster direkt i webbläsaren

E-tjänster byggs direkt i webbläsaren utan någon installation eller konfiguration av användarens dator. I webbläsaren kan du konstruera e-tjänsten, flytta om ordning bland frågor och steg och bygga regler för hur e-tjänstens flöde ska se ut baserat på svar i frågor från användaren.

Fungerar på alla enheter

Samtliga gränssnitt (E-tjänsteöversikt, E-tjänster, Mina sidor, E-tjänstebyggaren och Handläggargränssnitt) fungerar på alla typer av enheter. Där gränssnittet anpassas utefter enhet.

Anpassar gränssnitt utefter typ av enhet

Gränssnitten inte bara fungerar på olika typer av enheter, funktionen i gränssnittet förändras även för att fungera så bra som möjligt utefter de förutsättningar som användarens typ av enhet har. För inte använder du telefonen på samma sätt som datorn?

Spara ansökan och återuppta senare

Vissa e-tjänster är mer krävande än andra att fylla i, exempelvis bygglov kan vara en komplex process även för den sökande innan e-tjänsten är fullt ifylld. För att underlätta detta kan varje besökare spara sin pågående ansökan och via Mina sidor återuppta den senare närsomhelst besökaren så önskar.

Följ ärendet via Mina sidor

En besökare som sänt in ett ärende via en e-tjänst kan naturligtvis följa sitt pågående ärende via Mina sidor. Via Mina sidor kan även besökaren:

  • Se alla sina tidigare ärenden
  • Se sina sparade ansökningar/anmälningar
  • Se all kommunikation inom varje ärende
  • Spara personliga uppgifter för återanvändning i andra e-tjänster

Handläggargränssnitt

Alla ärenden som skapas via Open ePlatform kan handläggas direkt i plattformens handläggargränssnitt. Via handläggargränssnittet kan organisationens handläggare bland annat:

  • Tilldela ansvariga handläggare på ärendet
  • Sätta olika status på ärenden
  • Begära kompletteringar
  • Kommunicera/föra dialog med kund som sänt in ärendet

Naturligtvis fungerar även handläggargränssnittet i vilken enhet som helst, inloggning kan knytas till AD för Single-Sign-On och behörigheter kan styras per e-tjänst så att rätt handläggare ser rätt ärenden.

Även för företagaren

Med Open ePlatform kan du även låta besökare sända in sina ansökningar som ett företag, naturligtvis kan besökaren spara sina företagsuppgifter direkt i Mina sidor.