Öppna/Stäng menyn

Releaserepo

Releaserepositoriet  innehåller den senaste versionen av källkoden som anses stabil för Open ePlatforms kärna och de tilläggsmoduler som förvaltas inom ramen för eSamverkan. Källkoden används dock alltid på egen risk.

Källkod flyttas över till detta repository från utvecklingsrepositoriet vid de tillfällen då koden anses stabil.

Aktuell release är revision 2247 daterad 2023-01-11. Denna release är beroende av  OpenHierarchy revision 2961 och Utils revision 1593.

Adressen till repositoriet är följande: svn://svn.sundsvall.se/oep-release

Senaste commits

Nedan visas de fem senaste commitsen i releaserepositoriet.

DatumBeskrivning
2023-01-11 23:51- Fixed problem with left file references after removing pdf attachments
2023-01-11 23:51- Implemented support for $flowFamilyID tag in TextFieldQueryEndpointAdmin and WeightAPIAdminModule
2023-01-11 23:51- Changed to SwedishSocialSecurity12DigitsWithoutMinusPopulator when validating social security number
2023-01-11 23:51- Added some members/methods as protected instead of private
2023-01-11 23:51- Added possibility to hide contactBySMS checkbox in user profile module

Statistik

Nedan visas statistik för antalet commits per dag i releaserepositoriet.Utvecklingsrepo

Utvecklingsrepositoriet innehåller den senaste versionen källkoden för Open ePlatforms kärna och de tilläggsmoduler som förvaltas inom ramen för eSamverkan.

Källkoden i detta repository kan vara ostabil och innehålla inkompletta eller otestade funktioner. Källkoden används alltid på egen risk.

Adressen till repositoriet är följande: svn://svn.sundsvall.se/oep-dev

Senaste commits

Nedan visas de fem senaste commitsen i utvecklingsrepositoriet.

DatumBeskrivning
2023-03-24 10:11- Clarification
2023-03-23 14:49- Fix handling non-null and empty recipient for outgoing SMS
2023-03-20 10:06- Fix validation of recipient email address
2023-03-20 08:21- Added new modulesetting used to toggle whether tags in emails should be HTML escaped or not
2023-03-20 08:15- Accessibility improvements of user flowinstance menu on small screens

Statistik

Nedan visas statistik för antalet commits per dag i utvecklingsrepositoriet.