Öppna/Stäng menyn

Om plattformen

Open ePlatform är utvecklad i det strukturfondsstödda projektet RIGES, ett samverkansprojekt mellan Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsviks kommun.

RIGES står för Regional Innovativ GIS- och E-tjänst Samverkan, projektet hade som mål att utveckla e-tjänster som gör det möjligt för företag och allmänhet att söka bygglov på nätet. Utöver bygglov strävade projektet också efter att göra det lättare att hitta information och att använda kommunernas kartverktyg.

För att realisera e-tjänsterna tittade projektet på befintliga e-tjänsteplattformar på marknaden, men kunde inte hitta någon som motsvarade projektets krav. Det var svårt att hitta en e-tjänsteplattform som kunde skapa moderna dynamiska e-tjänster med fokus på att göra det så enkelt som möjligt för slutanvändaren.

Ett resultat av detta blev att projektet valde att utveckla en e-tjänsteplattform utifrån ramverket OpenHierarchy, där många grundkomponenter för byggnation av e-tjänster redan fanns på plats. Genom att göra detta kunde projektet fokusera på användarens upplevelse samtskapa moderna e-tjänster som fungerar på ett bra sätt på alla typer av enheter.

Eu logotyp