Öppna/Stäng menyn

Teknik

För Open ePlatform är öppenhet, återanvändbarhet och standarder viktiga ingredienser. Nedan finns en övergripande teknisk beskrivning av plattformen, informationen kommer att utökas och bli mer detaljerad när plattformen publiceras.

Java och OpenHierarchy

Open ePlatform är utvecklad i Java, på ett ramverk som heter OpenHierarchy. OpenHierarchy är ett modulärt Java-baserat ramverk som redan idag används inom ca 10% av Sveriges kommuner på ett eller annat sätt.

CommunityBase som är en plattform på ramverket OpenHierarchy delade vinsten av Guldlänken 2013 och lösningen Föräldramötet har varit nominerad tidigare år.

Apache Tomcat som motor

Open ePlatform körs med Apache Tomcat som applikationsserver, detta innebär att plattformen kan köras på en mängd olika operativsystem.

Federerad inloggning med e-id

Open ePlatform innehåller en Service Provider med SAML 2.0 stöd så att e-id inloggning kan ske mot vilken e-id leverantör som helst så länge de stöder SAML 2.0 standarden. Idag finns befintliga integrationer i drift via SAML 2.0 mot e-id via både Nexus Hybrid Access Gateway och MobilityGuard.