Öppna/Stäng menyn

API Dokumentation - Hämta e-tjänster

I Open ePlatform finns det ett API som kan användas av externa system för att hämta ut information och länkar till e-tjänster inom en Open ePlatform-installation. Detta kan exempelvis användas för att lista e-tjänster på en separat hemsida.

API:et har stöd för att returnera information i XML-, JSON- och JSONP-format.

API:et har stöd för följande:

 • Hämta alla e-tjänster
 • Hämta alla kategorier av e-tjänster
 • Hämta alla e-tjänster inom en specifik kategori
 • Hämta en specifik e-tjänst
 • Hämta de mest använda e-tjänsterna

Nedan beskrivs varje funktion mer detaljerat.

Allmänt

Adress (URL) till API beror på hur modulen konfigureras och den domän som installationen körs på.

Strukturen på anrop är följande:

URL/version/anrop/parameter/format

Exempelvis:

https://exempel.se/api/v1/getflowsincategory/3/json

Hämta alla e-tjänster

Returnerar samtliga publicerade e-tjänster.

Anrop

 • XML: /v1/getflows/xml
 • JSON: /v1/getflows/json
 • JSONP: /v1/getflows/jsonp?callback=foo

Parametrar

Önskat format på svar anges som parameter i slutet av URL (stöd finns för XML, JSON, JSONP).

Hämta alla kategorier av e-tjänster

Returnerar samtliga kategorier av e-tjänster som är upplagda.

Anrop

 • XML: /v1/getcategories/xml
 • JSON: /v1/getcategories/json
 • JSONP: /v1/getcategories/jsonp?callback=foo

Parametrar

Önskat format på svar anges som parameter i slutet av URL (stöd finns för XML, JSON, JSONP).

Hämta alla e-tjänster inom en specifik kategori

Returnera samtliga publicerade e-tjänster inom en specifik kategori.

Anrop

 • XML: /v1/getflowsincategory/3/xml
 • JSON: /v1/getflowsincategory/3/json
 • JSONP: /v1/getflowsincategory/3/jsonp?callback=foo

Parametrar

Ange vilken kategori som du vill lista e-tjänster från genom att ange id för denna kategori som en parameter efter ”getflowsincategory/”. Exempelvis getflowsincategory/3/ för att lista alla e-tjänster inom kategori 3.

Tips, använd anropet ” Hämta alla kategorier av e-tjänster” (getcategories) först för att lista alla kategorier som finns tillgängliga.

Önskat format på svar anges som parameter i slutet av URL (stöd finns för XML, JSON, JSONP).

Hämta en specifik e-tjänst

Returnerar en specifik e-tjänst.

Anrop

 • XML: /v1/getflow/122/xml
 • JSON: /v1/getflow/122/json
 • JSONP: /v1/getflow/122/jsonp?callback=foo

Parametrar

Ange vilket id den specifika e-tjänsten har som parameter efter ” getflow/”. Exempelvis ” getflow/122/” för att hämta ut e-tjänst 122.

Tips, använd anropet ”Hämta alla e-tjänster” (getflows) för att lista alla e-tjänster först, så att du hittar rätt id för den e-tjänst du önskar hämta den vägen först.

Önskat format på svar anges som parameter i slutet av URL (stöd finns för XML, JSON, JSONP).

Hämta de mest använda e-tjänsterna

Returnerar de mest använda e-tjänsterna.

Anrop

 • XML: /v1/getpopularflows/5/xml
 • JSON: /v1/getpopularflows/5/json
 • JSONP: /v1/getpopularflows/5/jsonp?callback=foo

Parametrar

Ange antalet e-tjänster du vill få med i svaret genom att definiera antalet efter ”getpopularflows/”, exempelvis ” getpopularflows/5” för att lista de fem mest använda e-tjänsterna.

Önskat format på svar anges som parameter i slutet av URL (stöd finns för XML, JSON, JSONP).